Vítejte v Maatě

BARVY A VŮNĚ DĚTSTVÍ

 

 

minimaata

Minimaata = Otevřená náruč pro naše nejmenší. Učíme se a necháváme se vést.. Pro děti ve věku 2 – 3 roky. 

Vstupte

maata

Maata – Láska, otevřenost, porozumění, důvěra – vstupte bez ťukání Pro děti ve věku 3-6 let a nejen pro ně …

Vstupte

vhaaji

Propojení přístupu z Maaty a lesa. Pojďte zůstat venku a poznávat svět tak, jak je. Pro děti ve věku 3-6 let.

Kdo je Maata

JSME TADY, ABYCHOM POMOHLI..

Právě jste se dostali do světa Maaty. Nejsme zařízení institucionálního typu, ale jsme místo, které je otevřené a vstřícné k dětem. Jako střed našeho zájmu jsme si vybrali dítě. Proto vše, co tady děláme, děláme s ohledem na dětský svět a jeho potřeby.

Abychom však mohli tento směr udržet a neztratit odvahu a sílu, musíme Vás do něj vtáhnout, někdy provést a někdy se Vámi nechat vést.

Jsme skupina rodičů, kteří se rozhodli jít svým směrem. Směrem, který podporuje děti v jejich hledání, bádání a objevování. Aby bylo zajištěno vše potřebné pro jejich rozvoj, tak je potřebná důvěra, bezpečí a volnost.

Děti                                        Rodiče                                        Lidé v Maatě

Bez dětí by Maata nebyla Maatou. Bez důvěry a energie rodičů by se ztratil život. Bez lidí v Maatě bychom nemohli dohromady dávat takovou energii a radost …

Lidé v Maatě

STARÁME SE O PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM VAŠE DĚTI ROSTOU

Naše cíle

CO JE NAŠIM CÍLEM A JAK NA NĚJ DOSÁHOUT?

Chtěli bychom vést děti cestou porozumění a vzájemného respektu. Napsat to je daleko jednodušší, než to realizovat v praxi. Udržet si respekt bez použití násilí (myšleno verbálního nátlaku, vynucování si poslušnosti aj.) ve skupině je velmi obtížné.  Je nutné mít zvládnuté dovednosti nenásilné komunikace a konceptu R&R. Jako nezbytné vnímáme součinnost rodiny, tzn. podobný přístup, jestliže je doma dítě vedeno pod jinou filozofií, těžko se s ním pracuje pár hodin denně jinak, nenásilně. V případě rozporu v přístupu rodiny a školky, dochází ke vzniku nepříjemných situací, které brzdí nejen rozvoj dítěte, ale i celého kolektivu. Když naopak dojde k symbióze mezi přístupem rodiny a školky, je umožněn harmonický rozvoj dítěte. Cítí sílu a jistotu v cestě k seberealizaci. 

Koncepty, se kterými pracujeme:

Respektovat a být respektován

Nenásilná komunikace

Montessori systém

Lesní pedagogika

Cíl:

Provést dítě i rodiče důležitým obdobím, které může posunout hranice všech zúčastněných a přitom si být stále blízko a s úsměvem : )

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Kroužky

CO VŠECHNO SE DÁ DĚLAT

kr

Plaveme se Štěpánkou. Poznáváme se blíže s vodou a podvodním světem. Voda je živel , který se učíme si užít tak jak nám dovolí, abychom se cítili jako ryba ve vodě :-) Zároveň si prohlubujeme základy sebeobsluhy (převlékání, sprchování atd.), spolupráce a disciplíny.

Laura přichází do Maaty i do miniMaaty každé úterý. Nejen, že děti prohýbe, ale taky s nimi mluví anglicky.

Jógou provádí Laura, která žije v Bambusáriu v Bohnicích, cvičí i s dospěláky a jóga je jejím posláním.

lezeni stazi a berta

Učíme se s dětmi, jak správně přistupovat k výškám a jaká máme pravidla při pohybu na skále. K nácviku nám slouží horolezecká stěna Mammut v Holešovicích, kde máme stále co objevovat : )

Děti se učí názvosloví, pravidla pro lezení, správnému pohybu po stěně, jištění i slaňování.

Kromě lezení je v hodině i řádné protažení a rozcvička.

Kroužek vede Terka

 

První zvuky z flétny, první zkušenost s řízením dechu, najdeme melodii? Pomůže nám v tom Martina :)

maata I 2094

Výuka probíhá formou písniček, říkadel, zábavných her a výtvarné činnosti. Učíme se pomocí osvědčené Oxfordské metody „Cookie and Friends“. Děti se seznámí s roztomilým kocourkem Cookie a jeho věrnými kamarády klokanem Lulu a kačerem Denselem, se kterými zažijí neopakovatelná dobrodružství. Osvojí si základní slovní zásobu, a to pomocí sedmi navazujících tematických lekcí. Délka jednotlivé lekce je 45 min, přičemž každá z nich je věnovaná jednomu tématu, např. čísla, barvy, hračky, atd. Důležité je, aby rodiče podporovaly své děti ve výuce a měly ochotu si s nimi i doma písničky přezpívat. Pomocí této hravé metody a osvojování si jazyka od  útlého věku nemají děti potíže se učit cizí jazyk v pozdějších letech, jejich přístup k jiné řeči či kultuře je otevřenější a tolerantní. Tím, že dítě a rodič zažívají společně radost, se mezi nimi posiluje jejich láskyplné pouto. Sebevědomí dítěte roste, protože se cítí plně podporováno.

V angličtině nás vede Adéla Angličtinová :-)

151

Montessori metoda respektuje vývoj každého dítěte a vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti . V bezpečném a připraveném prostředí se dítě svým vlastním tempem stává soběstačným a nezávislým, získává větší úctu a důvěru k sobě samotnému a rozvíjí úctu k druhým a k okolnímu světu. V montessori dílně mají děti možnost poznávat svět skrze své smysly, vyzkoušet si různé dovednosti , učí se pracovat s vybranými pomůckami. Učí se říkadla, básničky, prstová cvičení, při práci na elipse si vyzkouší cvičení ticha apod. Rodiče zároveň získají inspiraci, jak s dětmi správně komunikovat, jak vést děti k samostatnosti, jak stanovit hranice a jak umožnit dítěti samostatně se rozvíjet. V montessori dílně se setkáváme vždy vúterý v čase 15:15-16:15

Fotogalerie

POJĎTE SE PODÍVAT, JAK TO U NÁS CHODÍ

Minimaata

Maata

Jaata – jurta v Dolních Chabrech

Denní program

Maata a Minimaata
 • DOPOLEDNE
 • Minimaata
 • v čase 7.30 – 13.00
 • 7.30 – 8.30 příchod
 • 9.00 – 10.30 aktivity v Montessori prostoru
 • 10.30 – 12.00 venkovní pobyt
 • 13.00 odchod
 • DETAIL
 • DOPOLEDNE
 • Maata
 • v čase 7.30 – 13.00
 • 7.30 – 8.30 příchod
 • 8.30 – 10.00 elipsa, Monte, hra
 • 10.00 – 12.15 pobyt venku
 • 13.00 odchod dětí
 • DETAIL
 • ODPOLEDNE
 • M + miniM
 • 13.00 – 17.00
 • 13.00 – 14.30 odpočinek s knížkou
 • 14.30 – 15.00 svačina
 • 15.00 odchod dětí domů nebo na kroužek
 • 15.00 – 17.00 hra, pobyt venku
 • DETAIL

Blog

JAK TO U NÁS CHODÍ