Jak vypadá dopoledne v Maatě

Příchod

Po příchodu si děti samostatně vybírají činnosti – hrají si, zároveň k tomu mají děti připravenou ranní aktivitu.

 

Elipsa

Chůze po elipse a navození atmosféry související s připraveným tématem, komunikace k tématu; nácvik ticha; „elipsa“ je jeden z momentů, kdy děti mohou poznat respekt či nerespekt k druhému. Elipsa je vedená lektorem, ale není přesně dané, jak se musí vyvinout. Řídí se dle nastavení dětí. Může trvat 5 minut a taky se stalo, že trvala 50 minut – samozřejmě s většími dětmi. Při aktivnějším naladění dětí je možné elipsu v ten den úplně vynechat.

 

Aktivita s pomůckami a projekty

Individuální práce s pomůckami, práce na projektech souvisejících s probíraným tématem. Rozdělení do center aktivit dle vlastní volby.

 

Pobyt venku

Poznávací výpravy do zoo a botanické zahrady v sousedství, pobyt na zahradě a připravené pohybové aktivity.