Minimaata

Věnujeme se dětem ve věku 1,5 – 3 roky. Pro dítě jsme většinou první zkušeností s životem mimo domov. Snažíme se vést dítě laskavým, respektujícím způsobem a provést ho prvními zkušenostmi s kolektivem, interakcí s vrstevníky, školkovým režimem, nácvikem soběstačnosti a samostatnosti, prací s pomůckami atd. Aby se děti adaptovaly co nejlépe, spolupracují s námi ve velké míře rodiče, kteří v mini tráví poměrně dost času, dokud se dítě samo nerozhodne vstoupit a být s ostatními samo za sebe.
V rámci minimaaty seznamujeme děti s Montessori pomůckami, přístupem, dáváme prostor i na komunitním kruhu – u nás stále elipsa, je možné vyzkoušet i play wisely.
Ve venkovním prostranství se seznamují s přírodou a různými materiály, které nám příroda nabízí.