Jak vypadá dopoledne v mini

Příchod  – Po příchodu si děti samostatně vybírají činnosti – hrají si, zároveň k tomu mají děti připravenou ranní aktivitu.

Elipsa  – Chůze po elipse a navození atmosféry související s připraveným tématem, komunikace k tématu; nácvik ticha; „elipsa“ je jeden z momentů, kdy děti mohou

poznat respekt či nerespekt k druhému. Elipsa je vedená lektorem, ale není přesně dané, jak se musí vyvinout. Řídí se dle nastavení dětí. Na elipse probíhá i set Play wisely.

 

Aktivita s pomůckami – Individuální práce s pomůckami, práce na projektech souvisejících

a projekty                       s probíraným tématem. Rozdělení do center aktivit dle vlastní volby.

 

Pobyt venku  – Poznávací výpravy do zoo a botanické zahrady v sousedství, pobyt na zahradě

a připravené pohybové aktivity.