Rozdělení Maaty

Maata funguje jako organismus. Spousta druhů, rozličných tvarů buněk, které dohromady vytvářejí funkční zázemí pro děti i rodiče. Maatu tvoří děti, rodiče a lidé v Maatě. Je tady důležitý názor každého z nás.

Maata je rozdělena na dvě půlky: Maata – určeno pro děti 3-6 let a Minimaata – určeno pro děti 1,5 -3 roky